Register

خبر فوری و داغ

حمایت و پشتیبانی از نرم افزار اتوماسیون دفاتر وکالت دادرس در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
 
 
توجه : در صورت استفاده از امکانات منحصر به فرد دادرس در نرم افزار مرتبط دیگری حتما از مراجع قانونی پیگیری خواهد شد و طرف به اشد مجازات خواهد رسید (واحد حقوقی بزرگ دادرس )
 

تاییدیه های مراکز مهم حقوقی و عامل فروش نرم افزار دادرسگواهی ثبت نرم افزار و تاییدیه فنی نرم افزار

در این جا می توانید گواهی ثبت نرم افزار وکالت دادرس و تاییدیه فنی آن از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور را مشاهده کنید

گواهی ثبت نرم افزار وکالت دادرس گواهی ثبت نرم افزار وکالت دادرس

پرداخت آنلاین بانک ملت

برای پرداخت مبلغ متفرقه به صورت آنلاین از این مکان اقدام نمایید

مبلغ