کلاس آموزشی وکلای مرکز مشاوره استان فارس

کلاس آموزشی نرم افزار حقوقی دادرس زیر نظر مرکز مشاوره استان فارس با حضور اکثریت وکلای استان در محل هتل ارم شیراز برگزار گردید :

 

کلاس آموزشی وکلای مرکز مشاوره استان فارس کلاس آموزشی وکلای مرکز مشاوره استان فارس
کلاس آموزشی وکلای مرکز مشاوره استان فارس کلاس آموزشی وکلای مرکز مشاوره استان فارس