کلاس آموزشی دادرس - خوزستان

خوشبختانه پس از پیگیری های فراوان و درخواست وکلای استان خوزستان پنجمین کلاس آموزشی در استان بزرگ و دوست داشتنی خوزستان با حمایت کانون وکلای دادگستری و همین طور مرکز مشاورین حقوقی خوزستان در محل کانون وکلا در تاریخ 13 خرداد برگزار می شود . امید است بتوانیم کلاس پر شوری داشته باشیم و وکلا سوالاتو اشکالات احتمالی و پیشنهادی خود را مطرح نموده و پاسخ بگیرند .

لینک مشاهده اطلاعیه در سایت کانون وکلای دادگستری خوزستان