نرم افزار دفاتر وکالت / حقوقی دادرس

درباره نرم افزار دفتر وکالت

 • در سه نسخه پایه ، نقره ای و طلایی تقسیم بندی شده است که امکانات آن به ترتیب کاملتر می شود

  نسخه طلایی دفتر وکالت تا یک وکیل را پشتیبانی می کند که البته پرونده های منفردا مجتمعا را پشتیبانی میکند . در نسخه طلایی هم چنین می توان وکیل و منشی به صورت شبکه ای کار کنند و اطلاعات همدیگر را با سطوح دسترسی تعیین شده مشاهده کنند

 • نصب نامحدود ویژه فرد خریدار

  نسخه پشتیبان منظم و قوی جهت استفاده مجدد

  پشتیبانی سریع و قوی

  به روز شدن امکانات نرم افزار

  به روز شدن قوانین و شاخص ها

  قابل نصب روی سیستم دفتر به صورت شبکه

  امکان اتصال از راه دور به نرم افزار

  امکان اتصال به اپ موبایل

  اخذ گردش کار و ابلاغیه ها از سایت عدل ایران

  امکان تنظیم و ارسال وکالت نامه به سایت عدل ایران

  امکان تنظیم و ارسال دادخواست به سایت عدل ایران

  تقویم هوشمند با قابلیت الارم دهی به وکلا حتی از چند روز قبل

  ثبت اطلاعات مالی و حسابداری

  گزارشات کاربردی و خروجی اکسل

  • نسخه نقره ای

   750,000 تومان
   • ثبت وکیل و اشخاص
   • ثبت انواع پرونده
   • ثبت نمونه اوراق قضایی
   • ثبت نمونه قرارداد
   • ثبت مواعد قانونی
   • ثبت اسکن اسناد و مدارک پرونده
   • ثبت انواع ابلاغ و دادنامه
   • ثبت وقت نظارت
   • ثبت مراحل رسیدگی پرونده
   • گردش کار پرونده ها
   • ثبت حق الوکاله و شیوه پرداخت
   • تنظیم و پرینت قرارداد مالی
   • ثبت هزینه های وکیل و گزارش آن
   • گزارش مالی موکل به صورت کامل
   • اخذ اطلاعات جهت اظهارنامه مالیاتی
   • اخذ ابلاغیه و گردش کار پرونده از عدل
   • ارسال دادخواست/وکالت نامه به سایت عدل
   • ارسال پیامک یادآوری
   • مشاوره/یادداشت
   • ثبت قرارملاقات
   • تقویم وکیل
   • حسابداری وکیل
   • ثبت چک و آلارم چک
   • امورمالی اتوماتیک
   • گزارشات مالی تخصصی
   • ثبت اسناد حسابداری
   • محاسبه هزینه دادرسی+مشاهده به ماده قانونی مرتبط
   • محاسبه حق الوکاله+مشاهده به ماده قانونی مرتبط
   • محاسبه دیه اعضای بدن+مشاهده به ماده قانونی مرتبط
   • محاسبه دیه قتل در سال های مختلف
   • محاسبه شاخص تاخیر تادیه دین
   • محاسبه مهریه
   • محاسبه ارث
   • بانک کامل قوانین و مقررات
   • تنقیحات قوانین و ماده قانونی
   • بانک کامل آرا و نظرات
   • ارتباط آرا با قوانین به صورت تخصصی
   • شبکه بین منشی و وکیل
   • آپدیت شاخص بانک مرکزی
   • پشتیبانی فنی یک ساله رایگان
   • به روز رسانی یک ساله رایگان
   • آموزش نرم افزار به صورت فیلم و آنلاین
  • نسخه پایه

   550,000 تومان
   • ثبت وکیل و اشخاص
   • ثبت انواع پرونده
   • ثبت نمونه اوراق قضایی
   • ثبت نمونه قرارداد
   • ثبت مواعد قانونی
   • ثبت اسکن اسناد و مدارک پرونده
   • ثبت انواع ابلاغ و دادنامه
   • ثبت وقت نظارت
   • ثبت مراحل رسیدگی پرونده
   • گردش کار پرونده ها
   • ثبت حق الوکاله و شیوه پرداخت
   • تنظیم و پرینت قرارداد مالی
   • ثبت هزینه های وکیل و گزارش آن
   • گزارش مالی موکل به صورت کامل
   • اخذ اطلاعات جهت اظهارنامه مالیاتی
   • اخذ ابلاغیه و گردش کار پرونده از عدل
   • ارسال دادخواست/وکالت نامه به سایت عدل
   • ارسال پیامک یادآوری
   • مشاوره/یادداشت
   • ثبت قرارملاقات
   • تقویم وکیل
   • حسابداری وکیل
   • ثبت چک و آلارم چک
   • امورمالی اتوماتیک
   • گزارشات مالی تخصصی
   • ثبت اسناد حسابداری
   • محاسبه هزینه دادرسی+مشاهده به ماده قانونی مرتبط
   • محاسبه حق الوکاله+مشاهده به ماده قانونی مرتبط
   • محاسبه دیه اعضای بدن+مشاهده به ماده قانونی مرتبط
   • محاسبه دیه قتل در سال های مختلف
   • محاسبه شاخص تاخیر تادیه دین
   • محاسبه مهریه
   • محاسبه ارث
   • بانک کامل قوانین و مقررات
   • تنقیحات قوانین و ماده قانونی
   • بانک کامل آرا و نظرات
   • ارتباط آرا با قوانین به صورت تخصصی
   • شبکه بین منشی و وکیل
   • آپدیت شاخص بانک مرکزی
   • پشتیبانی فنی یک ساله رایگان
   • به روز رسانی یک ساله رایگان
   • آموزش نرم افزار به صورت فیلم و آنلاین