نسخه موسسات حقوقی و داوری دادرس

درباره نسخه موسسات حقوقی و داوری

 • یکی از نسخه های نرم افزار حقوقی دارس است که هدف از ایجاد ان جهت کار در موسسات حقوقی ، داوری و یا دفاتر وکالت با تعداد وکیل کم است . اصلی ترین تفاوت این نسخه با دفاتر وکالت تعداد وکیل زیادتر ان و قابلیت شبکه بین سیستم های وکلا و کاربران مختلف و سطوح دسترسی مختلق بین گروه های کاربری و قابلیت تعریف پرونده های اضافه تر نسبت به دفاتر وکالت مانند اداری و شبه قضایی می باشد .

  این نسخه می تواند به صورت وب یا ویندوز استفاده شود هم چنین می توان آن را به نسخه موبایل متصل کرد و اطلاعات را از راه دور مشاهده نمود . در نسخه داوری نیز می تاوان پرونده های داوری را به صورت کامل با تمامی جزئیات نصب کرده و قرارداد و یا صورت جلسات داوری را هم پرینت کنیم .

 • چند کاربره بودن

  چند وکیله بودن

  تحت شبکه بین حداقل 5 سیستم

  ماژول های پرونده های شبه قضایی

  ماژول پرونده های داوری

  گزارش پرونده ها به ازای هر وکیل

  گزارش عملکرد وکلا به ازای هر وکیل

  گزارشات مالی ویژه موسسات و پرینت

  امکان اضافه شدن کاربرو وکیل

  گزارش از گردش کار پرونده

 • نسخه موسسات حقوقی و داوری

  3,800,000 تومان
  • تمام امکانات نرم افزار نسخه طلایی
  • قابلیت شبکه بین 5 سیستم (قابل افزایش)
  • قابلیت ثبت 5 وکیل (قابل افزایش)
  • ثبت پرونده های دیوان محاسبات
  • ثبت پرونده های اداری
  • ثبت پرونده های کمیسیون شهرداری
  • ثبت پرونده های وصول مطالبات
  • ثبت و گزارش کار وکلا
  • جستجوی پرونده به تفکیک وکلا
  • گزارش از تقویم یا عملکرد وکلا به تفکیک
  • حسابداری و گزارش مالی
  • سطوح دسترسی پیشرفته کاربران
  • تعریف کاربران متعدد